АДВОКАТ МИРОСЛАВА КРЪСТЕВА предоставя комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица във всички основни области на правото, включващи гражданско  право, търговско, вещно и облигационно право, данъчно и финансово право, търговско и корпоративно право, семейно право - защита по дела за развод, издръжка, лишаване от родителски права, защита и представителство по дела от и срещу банки и банкови институции, срещу застрахователни компании и монополи, водене на дела до окончателното им приключване.

За пълноценно правно облужване на своите клиенти кантората си сътрудничи с други адвокатски кантори, с нотариални кантори, с бюра на съдебни изпълнители, а също и с оторизирани преводачески бюра.

ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

регистрации и пререгистрации на фирми; промяна на вписани обстоятелства, обявяване на ГФО, вписвания в Търговския регистър; 

представителство по граждански, търговски, административни и  облигационни дела;

Представителство при водене на преговори, сключване на договори, съглашения, нотариални производства; 

съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;  

виж всички услуги
ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

 Процесуално представителство по граждански, брачни, вещни, облигационни и административни процеси- образуване, водене на дела до окончателното им приключване;

  Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство - защита и водене на процеса;

  Представителство по дела от и срещу банки и застрахователи- образуване, защита и представителство в процеса;виж всички услуги
Copyright 201 0 Адвокатски услуги Мирослава Кръстева All Rights Reserved
AID Design Group © Site Design 2001- 2010

Присъстваме в na4alo.com .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове